Stichting Beeldende Gezichts- & Lichaamskunst (SBGL)
Ringweg 24
9073 HG Marrum (Friesland)
(IBAN) : NL67RABO0319067157
KvK: 68707231
Bestuur
Voorzitter: I. Leistra Sjoerdstra
Secretaris: A. Visbeek
Penningmeester: P.Y.A Scheeringa
Algemeen lid: Femke de Vries
Algemeen emailadres: Stichtingbglk@gmail.com