Hallo! Wij zijn Stichting Beeldende Gezichts – & Lichaamskunst.

Frysk Face- & Body ART festival is ontstaan om de bijzondere kunsten van ALLE vormen en verlengingen van gezichts- & lichaamskunst te promoten en presenteren aan het publiek. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Deze oprichting vloeit voort uit de stimulans van CH2018 om mee te doen als project met Leeuwarden – Fryslan Culturele Hoofdstad 2018.

Het bestuur verdiend financieel niets aan hun inzet. Wij doen alles vrijwillig! Voor onze – en jullie plezier.

Doelomschrijving Stichting Beeldende Gezichts- & Lichaamskunst (SBGL)

Ideëel doel: de artistieke vormen van beeldende gezichts- & lichaamskunst zonder winstoogmerk, promoten en laten beleven op provinciaal, nationaal en internationaal niveau.Het promoten van artistieke vormen waarin het menselijk lichaam centraal staat.

Maatschappelijk doel: Het grensverleggend, zonder winstoogmerk, inspireren en motiveren van mens en maatschappij waarin acceptatie, samenwerking, en verbreken van cultuurverschillen centraal staat.